ฝ่ายบริการลูกค้าและเครือข่าย


  • ฝ่ายบริการลูกค้าและเครือข่าย หรือที่รู้จักกันในนาม CND มีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคของสถานีดาวเทียมไทยคม
  • ทีมงานปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อคอยให้การสนุบสนุนงานทางด้านเทคนิค การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม
  • ทีมงานมากพร้อมด้วยประสบการณ์ในการทำงานกับอุปกรณ์และรบบต่างๆ มากมาย ที่มีการใช้งานการสื่อสารหลากหลายรูปแบบบนดาวเทียมไทยคม เช่น VSAT, TDMA, Broadband และอื่นๆ
  • หนึ่งในเป้าหมายของพวกเราคือการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับลูกค้า รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ในทุกๆปี ฝ่ายบริการลูกค้าและเครื่อข่ายจะจัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อมอบความรู้รวมไปถึงการอัพเดทข่าวสารต่างๆ ไปยังลูกค้าของเรา หากทางลูกค้าไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมงานสัมมนา ฝ่ายบริการลูกค้าและเครือข่ายสามารถที่จะจัดการฝึกอบรมให้ลูกค้าภายนอกสถานที่ ซึ่งรวมถึงลูกค้าต่างประเทศเช่นกัน

News & Activities

02/01/2013
CN Plus - December

Our December Newsletter...

26/09/2012
CN Plus - September

Our September Newsletter...

 

 

 

©2012 Thaicom • Maintained by CND Team