ไอพีสตาร์

จากการที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารชั้นนำแห่งเอเชีย มีวิสัยทัศน์ที่สรรหาเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมใหม่ๆ ที่เป็นแนวโน้มแห่งโลกอนาคตมาพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน บริษัทฯ จึงริเริ่มพัฒนาดาวเทียมรุ่นใหม่ที่เป็นบรอดแบนด์ทั้งดวงมาให้บริการ นั่นคือ ดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้งานประเภทบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ที่เป็นแนวโน้มของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมาต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมจะมีราคา สูงกว่าในระบบอื่นๆ เช่น ในระบบภาคพื้นดิน บริษัท ไทยคม จึงได้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีไอพีสตาร์ขึ้นมาควบคู่กับการใช้ดาวเทียม บรอดแบนด์ไทยคม 4 โดยมีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีไอพีสตาร์เป็นของบริษัทฯ เอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการรับส่งสัญญาณให้ดียิ่ง ขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่าน ดาวเทียมเมื่อเทียบกับค่าบริการเมื่อใช้งานผ่านระบบดาวเทียมแบบ Conventional เช่นในปัจจุบัน

ดาวเทียมไทยคม 4 เป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในขณะ นั้น และยังเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลกอีกด้วย ดาวเทียมไทยคม 4 สามารถรับส่งข้อมูลได้ถึง 45 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ซึ่งสูงกว่าดาวเทียมปกติถึง 20 เท่า ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวนมากนับล้านคน
ข้อมูลจำเพาะ:

การออกแบบ

:

ดาวเทียมรุ่น LS-1300 SX

บริษัทผู้ผลิตดาวเทียม

:

บริษัท สเปซ ซิสเต็มส์ ลอเรล ประเทศสหรัฐอเมริกา

กำลังไฟฟ้า

:

14,400 วัตต์ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

น้ำหนักก่อนส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ

:

6,505 กิโลกรัม

จำนวนบีม

:

Ku-Spot Beam 84 บีม
Ku-Shape Beam 3 บีม
Ku-Broadcast Beam 7 บีม

ความสามารถในการรับส่งข้อมูล

:

45 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เทียบเท่ากับมากกว่า 1,000 ทรานสพอนเดอร์ แบบความถี่ 36 เมกะเฮิร์ทซ์ ของดาวเทียมทั่วไป

ตำแหน่งวงโคจร

:

119.5 องศาตะวันออก

บริษัทนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่กำหนดส่ง ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

11 สิงหาคม 2548©2012 Thaicom • Maintained by CND Team