ดาวเทียมไทยคม 3

ดาวเทียมไทยคม 3 เป็นดาวเทียมแบบสามแกนที่มีความเสถียร มีช่องสัญญาณ C-Band 25 ช่อง และ Ku-Band 14 ช่องสัญญาณ หลังจาก 9 ปีในการดำเนินงาน ดาวเทียมไทยคม3 ได้ย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ที่ 50.5 องศาตะวันออก และดาวเทียมไทยคม 3 ได้ทำการ deorbited เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2006 เนื่องจากประสบปัญหาหลังจากการสูญเสียพลังงานทำให้ไม่สามารถให้บริการต่อไป

พื้นที่ให้บริการ:

 A 
 C-Band Global Beam
 B 
 C-Band Regional Beam
 C 
 Ku-Band Spot Beam
 D 
 Ku-Band Steerable Beam


ข้อมูลจำเพาะ:

การออกแบบ

:

Aerospatiale SpaceBus 3000A
สามแกนยานอวกาศทรงตัว

กำลังไฟฟ้า

:

5300 วัตต์

น้ำหนักก่อนขึ้นสู่วงโคจร

:

2652 Kg.

มวลในวงโคจร

:

1,560 กิโลกรัม ที่จุดเริ่มต้นของชีวิตของยานอวกาศ
1,160 กิโลกรัม ในตอนท้ายของชีวิตของยานอวกาศ

อายุการใช้งาน

:

9 ปี (Deorbited เมื่อตุลาคม 2,2006)

จำนวนช่องสัญญาณ

:

C-Band = 7 (Global) + 6 (Regional)=13 (each 36 MHz)
Ku-Band = 7 (Spot)(2 with 54MHz + 5 with 36MHz) +
7 (Steerable) (each 36 MHz)

ตำแหน่งวงโคจร

:

78.5 องศาตะวันออก

บริษัทนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

Arianespace ของประเทศฝรั่งเศส

วันที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

27 พฤษภาคม 2549

บริการวัน

:

เดือนพฤษภาคมปี 1997©2012 Thaicom • Maintained by CND Team