ดาวเทียมไทยคม 5

ภาพรวม : ดาวเทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียมรุ่น 3 แกน ผลิตโดย บริษัท ธาเลซ อลิเนีย สเปซ ประกอบด้วยย่านความถี่ C-Band จำนวน 25 ทรานสพอนเดอร์ และย่านความถี่ Ku-Band จำนวน 14 ทรานสพอนเดอร์ โดยย่านความถี่ C-Band Global Beam ของไทยคม 5 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ทวีป คือเอเชีย, ยุโรป, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ส่วนพื้นที่การให้บริการของ Spot Beam ในย่านความถี่ Ku-Band นั้นครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ส่วน Steerable Beam ในย่านความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 5 ครอบคลุมประเทศเวียดนาม และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน
Full Screen Footprintข้อมูลจำเพาะ:

การออกแบบ

:

ดาวเทียมรุ่น LS-1300 SX

บริษัทผู้ผลิตดาวเทียม

:

บริษัท สเปซ ซิสเต็มส์ ลอเรล ประเทศสหรัฐอเมริกา

กำลังไฟฟ้า

:

14,400 วัตต์ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

น้ำหนักเมื่อส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ

:

ประมาณ 2,766 กิโลกรัม

มวลในวงโคจร

:

เมื่อเริ่มใช้งานจะมีน้ำหนักอย่างน้อย 1,600 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการใช้งานจะมีน้ำหนัก อย่างน้อย 1,220 กิโลกรัม

จำนวนช่องสัญญาณ

:

25 ซี-แบนด์: 25 x 36MHz-ทรานสพอนเดอร์
14 เคยู-แบนด์: 12 x 36MHz, 2 x 54MHz (เทียบเท่า 15 x 36MHz-ทรานสพอนเดอร์)

ตำแหน่งวงโคจร

:

78.5 องศาตะวันออก

บริษัทนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

27 พฤษภาคม 2549©2012 Thaicom • Maintained by CND Team