ดาวเทียมไทยคม 2

ภาพรวม : ดาวเทียมไทยคม 2 เป็นดาวเทียมในเจเนอเรชั่นแรกอีกดวงหนึ่งของบริษัทไทยคม โดยใช้ความถี่ C-Band และ Ku-Band มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เกาหลี, ญี่ปุ่นและชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน พื้นที่ให้บริการในย่านความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A ครอบคลุมประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน

พื้นที่ให้บริการ:

ดาวเทียมไทยคม 1A
 A 
 C-Band Regional Beam
 C 
 Ku-Band Spot Beam

THAICOM-2
 B 
 C-Band Regional Beam
 D 
 Ku-Band Spot Beam


ข้อมูลจำเพาะ:

การออกแบบ

:

ฮิวจ์ HS-376

กำลังไฟฟ้า

:

800 วัตต์

น้ำหนักก่อนขึ้นสู่วงโคจร

:

1080 Kg.

มวลในวงโคจร

:

629 กิโลกรัม เมื่อเริ่มต้นการใช้งาน
450 กิโลกรัม เมื่อหมดอายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน

:

15 ปี

จำนวนช่องสัญญาณ

:

C-Band = 10 ช่องสัญญาณ (ช่องละ 36 MHz)
Ku-Band = 3 ช่องสัญญาณ (ช่องละ 54 MHz)

ตำแหน่งวงโคจร

:

78.5 องศาตะวันออก

บริษัทนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่กำหนดส่ง ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

:

7 ตุลาคม 1994

เริ่มให้บริการ

:

ธันวาคม, 1994©2012 Thaicom • Maintained by CND Team