ดาวเทียมไทยคม 6

ดาวเทียมไทยคม 6 จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ณ ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับดาวเทียมไทยคม 5 ประกอบด้วยย่านความถี่ Ku-Band จำนวน 8 ทรานสพอนเดอร์ ซึ่งมีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน และย่านความถี่ C-Band จำนวน 18 ทรานสพอนเดอร์ ที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา


ข้อมูลจำเพาะ:

รุ่นดาวเทียม

:

STAR 3.2 เป็นดาวเทียมประเภท 3 แกน

ตำแหน่งวงโคจร

:

จะขึ้นสู่วงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก

อายุการใช้งาน

:

ประมาณ 15 ปี

จำนวนช่องสัญญาณ

:

18 ซี-แบนด์: 12 x 36MHz, 6 x 72MHz (เทียบเท่า 24 x 36MHz-ทรานสพอนเดอร์) , 8 เคยู-แบนด์: 6 x 36MHz, 2 x 54MHz (เทียบเท่า 9 x 36MHz-ทรานสพอนเดอร์)

บริษัทที่ผลิตดาวเทียม

:

บริษัท ออบิทอล ไซเอนส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

จรวดส่ง/บริษัทที่จัดส่งดาวเทียม

:

จรวดฟอลคอน 9 บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ (SPACE X) ประเทศสหรัฐอเมริกา©2012 Thaicom • Maintained by CND Team